GrachtenAtelier

Zomer Expositie 2011

Expositie: 03.07.2011 - 26.08.2011

De bronzen beelden van Willemien Driessen blinken je niet tegemoet maar zijn juist rank en doen heel fragiel aan, teer als een huid. Haar onderwerpen zijn uit het leven gegrepen en van ieder beeld is er dan ook maar één. Zoals je een gebeurtenis maar één keer meemaakt, zo maakt zij haar beelden ook maar één keer. De unicums zijn stuk voor stuk zeer elegant en koppelen fijnzinnigheid aan een assertieve expressie.
Ook al zijn haar onderwerpen ‘gevangen’ in brons, het werk van Willemien Driessen is volop in beweging.

Willemien Driessen is ook een begenadigd tekenaar. Sumi-e, wat letterlijk zwarte inkttekening (op rijstpapier) betekent, is een van de technieken die zijn graag mag toepassen. Licht, schaduw en achtergrond worden niet apart geschilderd, maar komen in die ene directe streek tot uiting. Elke aarzeling zou de schildering futloos maken, iedere correctie waardeloos. Willemien weet in enkele streken de structuur en het karakter van haar onderwerp te treffen. De door snelheid, eenvoud en sierlijkheid gekenmerkte schilderingen zijn oorspronkelijk een uiting van het Zen-boeddhisme. Willemien zegt hierover zelf: “Ik ben niet Zen, maar heb wel heel veel Zin, zin om te creëren”

Het werk van Bernadette Leijdekkers heeft een expressieve en spontane toets en een emotionele lading door de vaak toevallig ontstane invallen waar Leijdekkers dankbaar gebruik van maakt.
Al schilderend gaat zij op avontuur en volgt dan wat haar intuïtie haar ingeeft.
Door figuratieve vormen te laten vervagen in abstractie ontstaat een gevoel van eb en vloed… de werkelijkheid komt en gaat. Het kwetsbare evenwicht tussen figuratie en abstractie geeft veel ruimte voor de verbeelding van de kijker en nodigt uit tot participatie. Het resulteert in toegankelijk werk met een eigen sfeer.

De dynamiek is zichtbaar door de getekende lijnen, de vaart van de penseelstreek en het contrast tussen de kleuren en de expressieve houdingen van de figuren .
Haar werk heeft een gelaagdheid die als het ware een voorgeschiedenis doet vermoeden…. alsof het schilderij al een bewogen leven achter de rug heeft. Uit de kleurige figuratief/abstracte schilderijen spreekt dan ook een verlangen en streven naar een eigen kleurrijke wereld.

Lieuwke Loth
heeft haar opleiding gevolgd aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Na haar academietijd heeft ze zich toegelegd op ruimtelijk werk en het oude ambacht bronsgieten. "Beelden zijn echt tastbaar, ze krijgen een eigen ziel en persoonlijkheid. Ik voel me gelukkig als de beelden voor zichzelf gaan spreken.”

Lieuwke wordt geboeid door culturen die dichtbij de natuur staan. Zij geven hun levenswijsheid vorm. De ziel die terug te vinden is in hun voorwerpen, rituelen en gebruiken inspireert haar. De beelden en tekeningen van Lieuwke Loth zijn dragers van haar fantasie. In haar werk is het menselijke met het dierlijke verweven, zo geeft ze vorm aan de verbinding tussen de mens en de natuur. Door Lieuwkes intuïtieve en associatieve werkwijze ontstaan speelse beelden. Haar werk bezit zowel tederheid als kracht.

Kunstenaars:

Bernadette LeijdekkersCaroline MuldersLieuwke LothWillemien Driessen
PrivacyOntwortelenGlimlach voor het levenAppelbloesem
Zomer Expositie 2011 Willemien Driessen Privacy