GrachtenAtelier
GrachtenGalerieGrachtenGalerieGrachtenGalerieGrachtenGalerieGrachtenGalerieGrachtenGalerieGrachtenGalerieGrachtenGalerieGrachtenGalerieGrachtenGalerieGrachtenGalerieGrachtenGalerie

Disclaimer


De website van GrachtenGalerie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. GrachtenGalerie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen. GrachtenGalerie kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van ‘GrachtenGalerie’, tenzij anders vermeld. Niets wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal en op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van GrachtenGalerie. GrachtenGalerie houdt de website naar haar beste inspanning up-to-date. Prijswijzigingen voorbehouden. GrachtenGalerie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke foutief zijn weergegeven.

Prijzen zijn in euro, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. GrachtenGalerie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke onjuist zijn weergegeven. Kunstwerken die volgens deze site nog in stock zijn, kunnen intussen zijn verkocht.